Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) Türkiye’deki firma ve sektörleri yakından ilgilendiren bir konu olarak gündeme geldi.

Özellikle bu mutabakat kapsamında hazırlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi ile Türkiye dahil AB ile ticari ilişkisi bulunan tüm ülkeleri yeni ekonomik norm, süreç ve yaptırımlar beklemektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir? 

2050 yılına kadar sıfır karbon bir kıta olmayı hedefleyen AB, bu hedefine ulaşabilmek için Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uluslararası ticari faaliyetlerden doğan karbon emisyonlarını azaltacak çalışmalar geliştirdi.

Bu çalışmalar, Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında alınması beklenen karbon vergisi gibi çeşitli caydırıcı yaptırımlar içeriyor.

Şu an Avrupa ülkelerinde halihazırda uygulanan karbon vergilendirmesi karbon emisyon tonu başına 30 Euro iken, uluslararası Sınırda Karbon Düzenlemesi ile bu tutarın karbon emisyon tonu başına 50 Euro olarak revize edilmesi beklenmektedir.

AB zaman çizelgesinde Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin uygulanma tarihine ve uygulama yöntemine dair net bir açıklama bulunmasa da, Haziran 2021 itibariyle ile konuyla ilgili çalışmaların başlatılacağı öngörülmektedir.

Mutabakatın kapsamı ise 7 farklı stratejiden oluşuyor.

 1. Biyoçeşitlilik
 2. Tarladan Sofraya
 3. Temiz Enerji
 4. Sürdürülebilir Sanayi
 5. İnşaat ve Renovasyon
 6. Sürdürülebilir Hareket
 7. Kirliliğin Ortadan Kaldırılması

Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Etkilenecek Sektörler

AB ile ihracat ilişkisi içerisinde olan her sektör Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlanan düzenlemelerden etkilenirken, karbon emisyonlarının çok olduğu

 • çimento ve yapı,
 • perakende
 • tekstil,
 • tarım ve gıda,
 • sanayi,
 • ve enerji sektörlerinin,

Daha çok etkilenmesi beklenmektedir.

 1. Bu sektörler için öngörülen karbon vergilendirme maliyetleri ise şöyledir:
 2. Çimento ve Yapı Sektörü: Mevcut ücretlendirme olan CO2 tonu başına 30 Euro olarak hesaplandığında, sektörde oluşan CO2 emisyonları 170 milyon Euro ek karbon vergisi oluşturmaktadır.
 3. Perakende Sektörü: Sektörde oluşan CO2 emisyonları ile mal ve hizmet ihracatı kaynaklı sera gazı emisyonları baz alındığında çimento sektörünün hemen ardından gelir.
 4. Tekstil Sektörü: Güncel ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile zamlanması beklenen ücretlendirmeler doğrultusunda tekstil sektörünün sırasıyla 135 milyon Euro ve 225 milyon Euro ek karbon maliyetiyle karşı karşıya gelmesi beklenmektedir.
 5. Tarım ve Gıda Sektörleri: Mevcut tCO2 başına 30 Euro olan karbon vergisi ile 90 milyon Euro karbon maliyeti, beklenen tCO2 başına 50 Euro olan ücretlendirme ile de 150 milyon Euro ek karbon maliyeti beklenmektedir.
 6. Sanayi Sektörü: Sektörün sebebiyet verdiği CO2 emisyonlarının, güncel ücretlendirme olan 30 Euro/tCO2 olarak hesaplandığında 100-150 milyon Euro karbon vergisine tabi tutulması beklenmektedir.
 7. Enerji Sektörü: Türkiye’nin sera gazı emisyonunun %72.8’inden sorumlu olması nedeniyle en çok karbon vergisine tabi tutulacak sektörlerin başında gelmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Hazırlanmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

Hem Avrupa Yeşil Mutabakatı hem de Sınırda Karbon Düzenlemesi firma ve sektörlerin sebebiyet verdiği karbon emisyonlarını hedef almaktır. Bu sebeple, etkin bir karbon yönetimine sahip olarak 3 adımda potansiyel maliyet riskleri minimize edebilirsiniz:

1. Karbon Ayakizinizi Hesaplayın

Beklenen düzenlemeler şuan sadece kurumsal karbon ayakizlerini kapsamaktadır. Fakat, ilerleyen süreçlerde ürün karbon ayakizinin de hesaba katılması beklenmektedir. Bu sebeple, kurumsal karbon ayakizi ve ürün ayakizi hesaplamalarınıza başlayarak, karbon yönetiminin en önemli adımını atabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk ve tek ISO 14064-1 standartları ile uyumlu Karbon Yönetim Sistemi Co2nnectorPro ile hem kurumsal karbon ayakizinizi hem de ürün karbon ayakizinizi %80 daha avantajlı fiyatlarla hızlıca hesaplayabilirsiniz.

Karbon Yönetim Sistemi Co2nnectorPro

2. Karbon Emisyon Maliyetinizi Çıkarın

Hesapladığınız karbon ayakizinizin oluşturduğu potansiyel ek maliyeti ürün, ciro veya performans bazlı hesaplayabilirsiniz. Böylelikle Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemelere şimdiden hazırlanabilirsiniz.

Co2nnectorPro’nun rapoarlama özelliği hesaplanan verileri görselleştirerek ve raporlayarak yetkili birimlerle kolayca paylaşmanızı sağlar. Böylelikle tedarik ve faaliyet aşamalarındaki karar vericilerin karar aşamasında karbon maliyetlerini göz önünde bulundurmalarını sağlayabilirsiniz.

3. Optimize Edin

Kurumsal karbon ayakizinizi hesaplayıp raporladığınızda, en önemli adım olan strateji geliştirme, yani optimize etme, adımını gerçekleştirebilirsiniz. Faaliyet ve süreçlerinizde potansiyel karbon verginizi azaltmak için çeşitli stratejilere uygulayarak efektif risk minimizasyonları yapabilirsiniz.

Co2nnectorPro sistemimiz ve Semtrio danışmanlık ekibimiz, karbon emisyonlarınızı inceleyerek size karbon optimizasyon (azaltma) önerileri sunar. Böylelikle siz de karbon emisyonlarınızı efektif biçimde azaltarak karbon vergilendirmelerinden minimum seviyede etkilenebilirsiniz.

Sizin İçin Buradayız

Karbon yönetiminizi uluslararası norm ve standartlara göre ve en güncel ve en doğru verilerle yönetmek için Semtrio Danışmanlık Hizmetleri olarak hizmetinizdeyiz.

Kurumsal karbon ayakizinizi en kapsamlı şekilde yönetmek için gerekli tüm işlemleri – Ecolabel, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Çevresel Ayakizi, Kurumsal ve Ürün Karbon Ayakizi, EPD (Çevresel Ürün Beyanı) ve LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) – profesyonel ekibimizle kolayca yönetebilirsiniz.

En güncel normlara her daim hakim olun, yeni yönetmelik ve uygulamaların gerekliliklerini yerine getirdiğinizi uluslararası geçerliliği olan sertifika ve belgelendirmelerle beyan edin.

Türkiye’nin ilk ve tek RINA onaylı karbon yönetim sistemi ile uçtan uca bir karbon yönetimine sahip olmak, kapsamlı raporlar ve etkili optimizasyonlarla karbon emisyonlarınızı azaltmak için bize ulaşın.

Bizimle İletişime Geçin